Exempel på kemikalier vid narkotikaframställning:

1 kg kokain

659 kg kokablad

50 kg cement

3,9 kg natriumhydroxid och ammoiumhydroxid

11 l Urea

1294 l bensin

2,2 l svavelsyra

8,5 l lösningsmedel

12 l etylacetat

0,535 kg kaliumpermanganat

0,2 l saltsyra

0,2 l metylenklorid

117 gr kaliumklorid

157 gr natriummetabisulfit

 

Källa: Svenska Narkotikapolisföreningen