Vi vill redan nu berätta att fredagen 29/1 2016 så händer det MAGIC i Ale. Då kommer det att bli en helkväll i teatern Ale Kulturrum med teater, utställningar, dans, liveband, trubadur, sing & song writer.Det är Robin Lillfors som tillsammans med Ungkraft och personal från Fritid och Vakna planerar för en ”Gott att bry sig” -gala. Mer info närmare men som sagt boka redan nu in kvällen.