Nationellt

IQ – Systembolagets förebyggande

UMO – Din ungdomsmottagning på nätet

Brottsofferjouren

Apoteket

Folkhälsoguiden

Läkemedelsverket

Medical Link

Sveriges riksdag

Regeringen

Rådgivningsbyrån i Lund

Socialstyrelsen

Statens beredning för medicinsk utvärdering

Folkhälsomyndigheten

Statens instutitionsstyrelse

Tullverket

 

Organisationer, nätverk och stiftelser

Alna– För en alkohol- och drogfri arbetsplats

Blå Bandet

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning(CAN)

Drugsmart

Hassela Solidaritet

Hela Människan– Socialt arbete på kristen grund

IOGT-NTO

KRIS– Kriminellas revansch i samhället

KSAN– Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor

Mentor

Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF)

NordAN– Nordiskt alkohol- och narkotikapolitiskt samarbete

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV)

Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende (RFHL)