Vaken Ledare 2012

Per Carlsson Foto: Allan Karlsson

Motiveringen lyder:

”Med ett enastående engagemang har Per Carlsson satt friidrott på
Ales föreningskarta. Bohus IF:s friidrottssektion sysselsätter idag
125 ungdomar varav 71 % är flickor. Per Carlsson är initiativtagare,
eldsjäl och en av ledarna bakom friidrottssatsningen. Han har med
stort hjärta, passion och gott ledarskap lagt grunden för en
ny och bestående aktivitet för ungdomar i Ale. Per är ett gott
föredöme och en vaken ledare.”

Här har vi en intervju med Per Carlsson