Gym

Efter en stökig period på Sportlifes anläggning i Nödinge våren 2012 fick Vakna frågan om man kunde hjälpa till. Efter diskussioner kommer man fram till att pröva att ha ”kloka” vuxna som tränar på anläggning. Dessa ”kloka” vuxna är personal från olika verksamheter. Nu 2014 har vi ett mycket gott samarbete med gemensamma utbildningar och ett förhållningssätt som sätter ungdomen i fokus. Målet är att få med alla gym i Ale kommun.