Om Vakna

Välkommen till Vaknas hemsida!

Denna sida skall verka för att väcka de goda krafterna i kampen mot droger.

Hemsidan kommer att beskriva Vakna och de pågående aktiviteterna. Hemsidan kommer även att fungera som en portal till verksamheter och organisationer som arbetar mot droger. Det betyder att DU kan söka kunskap och få hjälp och stöd med dina frågor kring droger.