Bakgrund

Den 3 mars 2005 grundades Stödföreningen VAKEN för att tillvarata företagens och privatpersonernas bidrag till ett bättre förutsättningar för barn och unga i Ale. Alla ekonomiska bidrag samlas i VAKNA-fonden. Fyra gånger om året delar fonden ut ekonomiskt stöd till nya utåtriktade och drogfria aktiviteter för barn och unga i Ale.

Vaknafonden är en unik möjlighet att skapa nya, bättre förutsättningar för barn och unga i Ale kommun.

Genom bidrag från Vaknafonden så har exempelvis verksamheter såsom föräldradrivna fritidsgårdar, en skateboardpark och en portabel musikstudioverksamhet kunna skapas. Grundidén till fonden bygger på att ”Man hjälps åt” och att aktörer utanför den kommunala sfären blir en GOD KRAFT i det drogförebyggande arbetet.

I Ale så finns många GODA KRAFTER som bidrar till att Vaknafonden finns. ICA Kvantum Ale torg med sina Vaknapåsar och Alebyggens stora bidrag med 345 000 kr är en stor del. Men det finns många många fler som bidragit till fondens ekonomi. Exempelvis elevers projektarbete, PRO-Ale, Surtekyrka, Ljuva hem, Elvisgalan och Älvängens Julmarknad är några som hjälpt till och bidragit. Under 2011 så skänkte EKA Bohus 150 000 kr till Vaknafonden. Pengarna skall gå till att utveckla drogförebyggande insatser inom skolan i Ale.

Det finns även många Alebor som skänker pengar och har köpt Vaknaprylar såsom tröjor, ryggsäckar, vattenflaska m.m

Vi tror att aktiva barn är lyckliga barn och vill stimulera till att hitta bättre alternativ än att börja med droger. Det är en pågående kamp som hela tiden måste föras och vi vuxna måste visa att det finns hopp.

http://www.alekuriren.se/wp-content/themes/tema960gs/directorylisting/2012/v21%202012/12.pdf