A Non Smoking Generation

Vakna har ett mångårigt samarbete med A non smoking generation. Samarbetet innebär att elever i skolår 6 får besök av en inspiratör som berättar om tobak.

A Non Smoking Generation
Dizza tobak en självklarhet (PDF)

  • 
I Sverige dör 7000 personer i rökning varje år.
  • I Sverige börjar ca 17500 barnen att röka varje år.
  • I Sverige kostar rökningen samhället 26 miljarder kronor per år.
  • I Sverige måste man enligt lag vara minst 18 år för att köpa tobak.
  • I Sverige köper nära 60% av alla underåriga sin tobak själv.

Källa: A Non smoking generation