Dokument

Definitioner för diagnoserna missbruk och beroende
Definitioner för diagnoserna missbruk och beroende (pdf 69,1 kB)

Projektarbete om sjätteklassarnas intressen på Alboskolan
Av: Johanna Henricsson och Maria Kagerin SP3C 2009
Årskurs 6 i Skepplanda -09 (pdf 2,8 MB)

European Crime Prevention Awards 2006
Anmälan till den brottsförebyggande tävlingen ”European Crime Prevention Awards 2006”
European Crime Prevention Awards 2006 (pdf 0,5 MB)

Drogvaneundersökning 2006
Undersökningen är gjord på elever i skolår 8 angående alkohol, narkotika och tobak.
Drogvaneundersökning 2006 (ppt 0,3 MB)

B-uppsats HT 2006
”Alkohol vs Cannabis”
En undersökning om vanor & attityder på gynmasiet.
B-uppsats HT 2006 (pdf 0,4 MB)

VAKNA! – Utvärdering av projektet
Vakna! Utvärdering av projektet (pdf 0,1 MB)

Drogpolitiskt Program
Här kan du läsa om det drogpolitiska programmet och handlingsplanen för Ale Kommun.
Drogpolitiskt program (pdf 0,5 MB)

Föräldraenkät
Här kan du läsa enkäten som gick ut till samtliga föräldrar med barn som gick i årskurs sex i Ale kommun år 2003.
Enkäten (pdf 0,1 MB)
Resultat av enkäten (pdf 0,3 MB)
Följebrev till enkäten (pdf 57,2 kB)

B-uppsats VT-2004
Högstadieungdomar och droger i Ale.
B-uppsats VT-2004 (pdf 0,2 MB)

Projektbeskrivning
Bakgrund och syfte. Uppdrag, projektmål, tid- och resursplan, organisation.
Projektbeskrivning (pdf 22,7 kB)