Moldavien

2012

2011

Även detta året blev lyckat och visade på stort engagemang.

2010

2010 års insamling till Moldavien har återigen visat på Alebornas stora hjärta. 78 366 kr samlades in.

2009

Under våren 2009 så gjordes en insamling till europas fattigaste land Moldavien. Drygt 90.000 kr samlades in av boende i Ale. Pengarna gick till att låta 100st barn få åka på sommarläger. Insamlingen till Moldavien (pdf 0,4 MB)

Vandra för Varandra

På Nolskolan så engageras elever och personal i ett mycket spännande projekt som heter ”Vandra för varandra”. Initiativtagarna/lärarna Ragne Bengtsson och Fredrik Blomqvist har lyckats engagera såväl barn som personal att bry sig om sin medmänniska. Man vandrar och får betalt av lokala företag som sponsrar projektet. Pengarna går till fattiga barn i Moldavien. Fram till och med torsdagen den 10 december 2009 hade Nolskolan lyckats gå 826 mil. Tanken är att projektet fortsätter under våren 2010.

Torsdagen den 27 maj överlämnade Nolskolan 15600 kr till Moldaviens borgmästare i samband med en cermoni på skolgården.

Vandra för varandra text (pdf 18,5 kB)

Läs artiklar från kuriren här:
Vandra för varandra v51 09 (pdf 0,5 MB)
Nolskolan vandrar vidare för Moldavien (pdf 0,8 MB)
Vandra för varandra går vidare i högt tempo (pdf 0,5 MB)
Stort stöd till Europas fattigaste (pdf 0,4 MB)